Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorieën over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

Zonder gevoel geen juiste beslissing

In onze samenleving worden te veel rationele beslissingen genomen, terwijl toch bekend is dat de verbinding tussen ratio en gevoel wijsheid oplevert. Die wijsheid wordt door velen verguisd. Ze maakt het nemen van beslissingen onnodig moeilijk zo menen zij. Om die reden drukken velen hun gevoel weg, met als resultaat dat de menselijkheid uit ons verdwijnt. Door de toenemende druk op de samenleving lukt dat uiteindelijk zelfs de meest rationele bezuinigers niet meer. Daarom is het belangrijk beleidsmakers continu te confronteren met hun gevoel. Dit gebeurde onlangs met de top van het College van Zorgverzekeraars. Het CVZ-advies over de vergoeding van middelen voor Fabry patienten werd na een emotionele hoorzitting ingrijpend gewijzigd.

'We hebben te weinig naar mensen gekeken. De verhalen en emoties van deze patiënten laten je niet onberoerd.' Dat zei volgens de NOS de voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) Arnold Moerkamp, gisteravond na een hoorzitting waarin patiënten vertelden over de resultaten van de medicijnen voor de ziekte van Fabry en van Pompe. Moerkamp kondigde daarna aan, dat de vergoedingen voor deze medicijnen toch zullen blijven bestaan.