Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorieën over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

Wonderen van de ziel

Geschreven door: 

Tot de gedachte ons scheidt

We hoeven niet langer te leven met de gedachte dat de dood ons scheidt. Dat doen onze gedachten wel voor ons tijdens ons leven. Onze gedachten kunnen er zelfs voor zorgen dat we gescheiden worden van onszelf en daardoor van alle mensen om ons heen, lang voordat we fysiek dood zijn. Is dit wellicht de reden waarom wij moeite hebben met de dood. Houdt de dood ons soms een spiegel voor over de wijze waarop we leven?

Enig idee waar al die gedachten vandaan komen? Ontstaan ze soms in onze hersenen en hoe dan? Wellicht heb jij je net als ik wel eens afgevraagd waarom het zo moeilijk is om Engelse woorden als ‘mind’ en ‘brain’ naar het Nederlands te vertalen. Neurowetenschappers volgen voornamelijk René Descartes’ idee, dat ons brein machine-achtig werkt. De meeste mensen hebben daarom de interesse verloren in het concept ‘mind ’ en daarom heeft de moderne mens geen notie meer dat we uit twee substanties bestaan. Een mentale substantie die te maken heeft met wat de ziel of wellicht geest (mind) wordt genoemd en een fysieke substantie die te maken heeft met ons brein (brain). Wetenschappers stellen dat het meetbare het meest zekere is. Ook als het gaat om ons brein, maar waarschijnlijk is het feit dat we subjectieve ervaringen hebben zekerder. Dat de wetenschap zijn bestaansrecht ontleent aan het objectieve kan daarom wel eens een enorme miscalculatie blijken. Alleen het omarmen van het subjectieve kan de wetenschap dan nog van de ongeloofwaardigheid redden.
 
Neuro plasticiteit

Lang werd aangenomen dat ons brein na onze kinder jaren niet meer kon veranderen. De opvatting dat ons brein wel degelijk verandert als gevolg van ervaringen is dan ook tamelijk modern. Ons brein is echter wel degelijk plastisch ofwel kneedbaar. Dit fenomeen openbaart zich bijvoorbeeld na een herseninfarct of na enig ander trauma aan de hersenen als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval. Na het ontstaan van het hersenletsel zullen neuronen trachten nieuwe verbindingen met elkaar aan te gaan, om eventueel verloren gegane functies te herstellen. Maar hoe weten neuronen nou met welke neuronen zij zich moeten verbinden voor welk resultaat?
Natuurlijk komt onmiddellijk het idee over genetische code aan de orde, maar we weten toch ook dat veel van wat we doen het gevolg is van de cultuur waarin we opgroeiden en van persoonlijke ervaringen daarbinnen en daarbuiten. In de negentiende eeuw kwam Freud al met het idee dat gedachten tot veranderingen kunnen leiden. Neurowetenschappers van nu zeggen dat gedachten het vermogen hebben hersenstructuren te wijzigen, maar van waaruit wordt dit alles geleid? Met een antwoord op die vraag kunnen we wellicht therapieën en trainingen voor persoonlijke groei optimaliseren en wie weet de medische zorg opnieuw uitvinden en ziekten waarlijk genezen.

Bewustzijn

Ons bewustzijn speelt daarbij zeer waarschijnlijk een belangrijke rol. Er zijn namelijk hersenbeschadigingen waarvan we ons niet bewust zijn en die beschadigingen lijken blijvend. Het lijkt er dus op dat ons brein niet in staat is zich te herstellen als het zich niet bewust is van de schade. Is het daarom wellicht onze niet fysieke ‘mind’ die het vermogen heeft een kracht te ontketenen waardoor ons neuro netwerk , ‘brain’, schade kan compenseren? Bewust worden van de schade is dan een voorwaarde voor herstel.

Bewust zijn van de schade is echter niet de enige voorwaarde. Bewust zijn van de grootsheid van ons vermogen onszelf te kunnen helen en het vertrouwen dat we daarin hebben, is een tweede voorwaarde. Helaas is dit voor mensen die hun vertrouwen in de wetenschap hebben gesteld wel heel erg moeilijk. Om dit collectieve geloof, dit tanende vertrouwen in ons zelf, te veranderen, hebben we een wonder nodig. Wetenschappers zouden dat wonder kunnen bespoedigen door het subjectieve te omarmen en dat zou op zich ook weer een wonder zijn.