Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorie├źn over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

burn out

Je voelt dat je burn out bent.  Je bemerkt je  mentale onbalans, je vermoeidheid en depressive stemmingen. Wat moet je doen, waar moet je heen?  Je hoort wellicht een heleboel verhalen. De één schijnt nog meer van burn out te weten dan de ander. Je moet wat, maar je hebt ook het gevoel dat alle mogelijke oplossingen waar je over leest jou niet zullen baten. Misschien heb je daar op dit moment zelfs geen zin in. En toch, je wilt wel weer van die burn out af. Gelukkig zijn, succesvol zijn, maar hoe?


Vol verbazing en zelfs verbijstering lezen wij de veelheid aan verhalen over burn out op internet. Wat we echter nergens lezen is dat burn out een niet te onderschatten schade aan kan richten in de hersenen en mensen zelfs na een langdurige uitval toch niet meer hun oude job kunnen hervatten. Dat vinden wij absoluut onbegrijpelijk. Als je in een burn out situatie verzeild bent geraakt, wat iedereen kan gebeuren, is het dus wel zaak je zo snel mogelijk energiek te krijgen, omdat je naar wij aannemen niet op blijvende schade zit te wachten.
Dat bovenstaande tekst niet populair is bij bedrijven die zoveel mogelijk burn out cliënten zoeken begrijpen wij wel. Nu je burn out bent wil je het liefst met rust gelaten worden en mensen die je een lange rust periode gunnen lijken in het voordeel als het er om gaat jouw aandacht te krijgen.


Wij zijn geen gespecialiseerde organisatie voor behandeling van grote hoeveelheden mensen met een burn out. Ofwel  het behandelen van mensen met een burn out is niet het enige waar wij ons op richten.  Op deze website zie je wat wij allemaal nog meer doen. We hebben wel een bijzonder gespecialiseerde aanpak ontwikkeld voor de begeleiding van mensen met een burn out. Om te beginnen medicaliseren we jou en je burn out niet.


In een tijd van toenemende onzekerheid waarin het behalen van doelstellingen niet meer uitsluitend afhankelijk is van het maken van goede keuzen en persoonlijke inzet en kwaliteit, komen juist die mensen waarop de werkgever altijd zo kon rekenen in een toestand van twijfel aan het eigen kunnen. Een kort durende spanning die wij nodig hebben om tot extra prestaties te komen en zich vervolgens ontlaadt, leidt nu niet meer tot ontlading maar tot ophoping (stress). De gevolgen zijn zichtbaar in de volgende symptomen: snel emotioneel worden met waterige ogen, onzekere oogopslag, minder goed communiceren, excuusgedrag en stijging ziekteverzuim.

De volgende fase is die van psychische entropie (bron: M. Csikszentmihaly, The Flow) ofwel van innerlijke wanorde. Deze ontstaat door langdurig niet aan gewekte verwachtingen te kunnen voldoen en hierdoor in te zien dat daarmee ook de privé doelen niet gerealiseerd kunnen worden (carrière, materiele zaken, gezin etc.). Dit, meestal niet door eigen toedoen maar door afhankelijkheid van omstandigheden. Een en ander leidt tot een desoriëntatie van het "zelf" die afbreuk doet aan zijn/haar effectiviteit. Dit kenmerkt zich door het niet meer effectief te kunnen communiceren met de omgeving en niet meer in staat te zijn tot uitvoering van simpele routinematige handelingen. Het gevolg is mentale uitputting ofwel burn out.

De omstandigheden die leiden tot burn out kunnen worden onderscheiden op macro-, meso- en microniveau. Centraal hierin staat dat de druk op directie, managers en medewerkers steeds meer toeneemt en hierbij het kunnen geven van zin- & betekenis steeds meer in belang toeneemt.

Op het macro-niveau bezien wij onze cultuur. Binnen onze wordt weinig aandacht geschonken aan het geestelijke en veel nadruk gelegd op het materiele. Geestelijke nood wordt dus ook niet snel (h)erkend. Daarom gaan onze gedachten  jammerlijk vaak naar de harde feiten waardoor we steeds verder van onze menselijke gevoelens vervreemden. Het is dan ook nauwelijks verbazingwekkend dat het huidige jachtige bestaan dat bovendien gericht is op de materiele zijde een klimaat schept dat steeds vaker  leidt tot toenemende langdurige stress en burn out.

Op het meso-niveau belichten wij de organisatie. In organisaties zijn het vooral de dynamische interactiepatronen en de onzekere omgevingen in combinatie met onvoldoende inzicht in sociaal-culturele processen van medewerkers en leidinggevenden die voor problemen zorgen.

Op het micro-niveau wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijkheid, fysiologie en omstandigheden in de privé-situatie. Vele oorzaken liggen ten grondslag aan de geestelijke nood, bij de een gebeurt dat wat eerder dan bij de ander. Hiermee is niet gezegd dat mensen met een minder sterke  persoonlijkheid eerder met burn out te maken krijgen. Het omgekeerde is namelijk net zo waar.

Door de vele ontwikkelingen op macro- meso- en microniveau wordt duidelijk dat gezien de huidige ontwikkelingen er een toenemend beroep gedaan wordt op het vermogen tot zin- en betekenisgeving.
Als individu kun je beginnen bij datgene waar je invloed op hebt, namelijk jezelf. Een korte termijn "injectie" is hierbij niet voldoende, die dringt niet door tot je onderbewustzijn. Het gaat om het opnieuw "inbranden" van gedrag en gedachten en het omgaan met foutieve automatische gedachten. Dit betekent concreet dat je steeds opnieuw vaststelt wat belangrijk is in je leven, wie je wilt zijn, wat je komt doen, wat je kwaliteiten zijn en waarvoor je ze wilt gebruiken.

Toch stellen wij, om te beginnen, een korte interventie voor. Daarna bepalen we pas of en wat er dan nog nodig is. De co-training “De kortste klap naar meesterschap”. Dat lijkt strijdig, maar niets is wat het lijkt. De kortste klap naar Meesterschap duurt namelijk een mensenleven. In vier dagen tijd wordt jouw vliegwiel voor persoonlijke groei op gang gebracht. Dat vliegwiel stopt nooit meer. Uiteraard mag je dat aan de mensen vragen die eerder bij ons kwamen met burn out klachten. Je mag dat ook verifiëren bij de P&O medewerkers van de organisaties waar zij werken.

Leest je deze pagina omdat je op een P&O afdeling werkt, dan kunnen wij je adviseren over wat er op organisatieniveau moet gebeuren om burn out zoveel mogelijk uit te bannen. Vraag ons dan naar onze Management Development Programmes en Employee assistance programmes.