Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorieën over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

Seksverslaving

Geschreven door: 

Seksverslaving is volgens sommige wetenschappers een progressieve aandoening. Seksverslaving begint vaak in de puberteit. Vaak ontwikkelt het zich bij jongens en meisjes die moeite hebben normaal contact te maken, zonder seks. Seksverslaving is zoals alle andere verslavingen op drie niveaus actief: lichamelijk, emotioneel en spiritueel.

Seksverslaving is een emotionele verslaving die verslavend gedrag oproept en kan door gewenning aan een andere biochemische balans ook schadelijk zijn voor de verslaafde zelf, wanneer hij probeert zijn verslaving tegen te gaan. Deze biochemische processen spelen af in de hersens.

Seksverslaving gaat op den duur het leven van de verslaafde beheersen en kan het zelfs vernietigen. Het sociale leven heeft vaak als eerste te leiden, omdat de verslaafde zich steeds vaker terugtrekt.. Uiteindelijk heeft het zelfs invloed op het werk, de gezondheid en welzijn. Mede omdat het vaak al geringe zelfbeeld nog negatiever wordt.

De geestelijke nood is vaak groot, doordat mensen zo het vertrouwen in zichzelf en andere mensen verliezen. De strijd met een gelovige achtergrond doet de geestelijke nood verder toenemen.

Er voor uitkomen heeft meestal grote gevolgen voor de persoon zelf en voor zijn omgeving. Relaties met vrienden en familie kunnen eronder leiden. Op het emotionele vlak zorgen echter schaamte- en schuldgevoelens voor een flinke aanvaring met de eigenwaarde en het zelfrespect.

Om die reden komen de seksverslaafden maar moeizaam zover dat ze hulp zoeken. Gelukkig hoeft dat ook niet of niet direct. Er zijn tegenwoordig uitstekende zakelijke diensten voor persoonlijke groei, waarbij het mogelijk is aan seksverslaving te werken naast het hoofddoel dat men stelt en waarvoor men vaak uit zakelijke overwegingen deelneemt. Zo kan deelname aan een co-training, met als doel innerlijke rust en zelfvertrouwen en uitstekende anonieme mogelijkheid zijn om in de periferie te weren aan de seksverslaving.

Doordat dit in een sfeer gebeurt waarin de verslaafde niet gemedicaliseerd of gestickerd wordt, zijn er verbluffende resultaten mogelijk. Het is zelfs niet nodig om de begeleiding specifiek op de hoogte te stellen van dit extra doel. Uiteraard maakt degene die uiteindelijk besluit dat wel te doen een grotere kans zichzelf te hervinden en de afhankelijkheid aan seks af te bouwen.