Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorieën over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

Holistische psychologie

Geschreven door: 

Annet Vogels en holistische psychologie

Onafhankelijk van elke andere psychologische wetenschap, sterker nog totaal onwetend van wat de wetenschap der psychologie inhoudt, ontstond Annet Vogels 'holistische psychologie' puur op basis van introspectie, analyse en synthese. Dat kan ook niet anders want Annet is geen psycholoog, maar was lange tijd fagottiste in o.a. het Nederlands Philharmonisch Orkest. Momenteel is zij woonachtig in Seattle, VS en bezig een uitgebreide nieuwe site over holistische psychologie te lanceren en een opleiding af te ronden tot Chemical Dependency Specialist (CDP).

De aanzet tot haar holistische psychologie is geworteld in de noodzaak  de kwaliteit van haar leven te verbeteren en haar toenmalig ogenschijnlijke gezondheid te behouden of eigenlijk om zichzelf te genezen van een volkomen verkeerd wereldbeeld. Om zichzelf de wortels te geven die ieder levend wezen nodig heeft om zich zelf in stand te kunnen houden.

Door middel van introspectie  kreeg zij een enorme hoeveelheid gegevens die met regelmaat terugkwamen. Het waren zaken die op het bewuste niveau nauwelijks of geen rol speelden. Zo kreeg ze de kans haar drijfveren onder woorden te brengen, ze een gezicht te geven en zodoende zichzelf beter te leren kennen.

Haar lijden manifesteerde zich op zowel emotioneel, psychisch als op fysiek niveau en was na jaren psychologische (en alternatieve) therapieen nagenoeg niet veranderd.
Het onder woorden brengen van haar diepste  drijfveren resulteerde voor haar erin dat ze herkenbaar werden. Op die manier kregen deze drijfveren een gezicht waardoor ze hanteerbaar werden. Immers als je niet weet hoe je vijand eruit ziet kun je hem niet bestrijden. Het zicht krijgen op wat haar werkelijk motiveerde onder de oppervlakte van de uiterlijke schijn (verborgen doelen) is de eerste stap op weg naar genezing, van bevrijding, geworden.
 

In haar holistische psychologie stelt Annet dat onnoemelijk veel facetten van het menselijk lijden mogelijk zijn terug te brengen tot een fundamenteel gebrek aan een natuurlijk gevoel van Zelf. De afwezigheid van een zelf-gevoel resulteert nl. in een zgn 'surrogaat-gevoel-van Zelf' dat een dwangmatige aard heeft. Het dwangmatig voldoen aan voorwaarden om dagelijks tot dit 'substituut zelf-gevoel' te kunnen komen leidt uiteindelijk tot de dramatische conditie 'totaal niet middels het echte Zelf aanwezig te zijn'  in het leven; het leven als het ware over te slaan.

Haar website biedt de mogelijkheid om middels oefeningen en bewustzijns training van deze pathologische conditie te genezen en  een zgn 'gerestaureerd Zelf-gevoel' op te bouwen, waarmee men zijn leven weer in eigen hand krijgt.

Holistisch omdat lichaam, gees, en ziel als een geheel interpreteert . Het zijn alle uitingen op een ander niveau van een en het zelfde wezen en daarom dan ook volledig van elkaar afhankelijk en met elkaar interacterend.

Wat aanvankelijk een zoektocht was heeft zich uitgecristalliseerd tot een 'holistisch psychologisch model'

http://holispsych.com/

Bovenstaande website, waarop een en ander is gebaseerd, is al redelijk oud. Annet's nieuwe site geeft veel meer concrete en technische  informatie die goed is onderbouwd en die meer is georienteerd op het bereiken van anderen en op het daadwerkelijk aandragen van "healing tools en formules. Zodra deze site life gaat zullen we uiteraard een nieuwe link plaatsen.

Wij volgen het werk van Annet op de voet. De confrontatie met ons eigen werk lijkt het vermoeden op een interessant collectief weten te bevestigen. Het ontbreken van eenduidige terminologie staat deze beleving geenszins in de weg en zo wordt het vermoeden dat het om een collectief (voor velen onbewust) weten gaat alleen maar versterkt. Zo refereert Annet aan een 'surrogaat gevoel van zelf' dat in onze terminologie het dichts wordt benaderd door de term Ego, de schil die het 'negatief eigen geloof', ofwel de illusie die ieder mens over zichzelf creeert, verborgen houdt voor de buitenwereld. Een dwangmatig handelen moet zorgen voor een continue stroom van erkenning door anderen, waardoor het geloof in dit 'surrogaat zelf' overeind kan blijven.

Zo beschrijven wij:

"Door onze zucht naar erkenning door anderen, wijzen we ons zelf af, onze vermogens af. Hierdoor creëren we een negatief geloof over ons zelf , een negatieve illusie. Dit negatieve geloof huisvest onze negatieve zelfspraak, onze excuses, onze belemmerende overtuigingen, onze zelfafwijzing/zelfrechtvaardiging en de daarbij behorende onderdrukte emoties. Om dit negatieve denken over onszelf voor de buitenwereld te verbergen zetten we een ander vermogen, een schil, ons ego, in. Wij leven doorgaans, onbewust van dit fenomeen, in de veronderstelling dat dit ego voorkomt dat anderen zullen zien wie we, grotendeels onbewust, werkelijk 'denken' te zijn. Wanneer we de indruk krijgen dat ons ego doorgeprikt kan worden, zullen we dat trachten te versterken door continu de patronen die het creëren te herhalen. Deze dwangmatig handelingen leiden tot verslavingen. We plamuren het ego als het ware dicht met onze verslavingen. Ook het dwangmatig bevestiging vragen aan anderen, het steeds te willen laten zien van bijvoorbeeld: “Kijk eens hoe goed ik ben.” , is zo’n verslaving. Met deze uitgesprokenheid van het ego geven we aan zelf aan onze capaciteiten te twijfelen. Zolang we de erkenning krijgen die we vragen, wanen we ons veilig. Dat we hierdoor tevens gevangen zitten in verslavingen en leven in een ‘ik-moet-gevangenis’, hebben we dan niet door. Wel merken we vaak dat het gevoel van veiligheid maar even duurt en dat maakt onze vraag naar erkenning van anderen dwangmatig."