Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden.

Je kunt er eindeloos over blijven denken, maar het gaat om bewegen, om DOEN