Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorieën over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

Gebrek aan ruimte

Het gebrek aan ruimte: Het valt me op dat personen  die in onze trainingen en voor begeleiding komen in toenemende mate last hebben van hun omgeving doordat de omgeving meer en meer regels oplegt om te presteren. Juist het ontbreken van ruimte voor de eigen invulling, de creativiteit van de persoon, maakt dat de beleefde druk op de persoon toe neemt. De toename van druk op de persoon zorgt juist voor de beperking van de belevingswereld, de vrijheid zelf te creëren, de vrijheid een eigen zienswijze te hebben en de vrijheid om te relativeren. De vrijheid voor creatie, voor de eigen zienswijze en relativering ontbreekt in organisaties waar de druk hoog is. De vrijheid vertaal ik in ruimte en juist in de ruimte voor de persoon ontstaan de mooiste successen en innovaties.


Regels zijn er altijd geweest en beïnvloeden pas de persoon als de persoon de regel als een feit op zichzelf toepast. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de persoon welke betekenis hij of zij aan de regels koppelt. Als de persoonlijke ruimte door de betekenis van regels onderdrukt wordt, is het zaak de eigen behoefte naar veiligheid, erkenning en vertrouwen te onderzoeken. 
Natuurlijk is het ook paradoxaal: teveel ruimte als heldere regels ontbreken geeft ook een onveilige beleveniswereld omdat er onduidelijke mogelijkheden geboden worden. Vaak ontbreekt er een visie als er te veel ruimte ervaren wordt. Daarom is zelfmanagement gericht op eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke vrijheid, visie-ontwikkeling en bewustwording.