Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorieën over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

Doormodderen of doorbreken

Tijdens hun onderzoek naar de rol van management bij het optimaal benutten van het persoonlijk ontwikkelplan in organisaties, kruisten in 2002 de paden van Paul Kortman en Peter Kemperman. Dit resulteerde in het ontstaan van PK² Selfmanagement, een specialistische organisatie. ‘Self management’ in de naam verwijst naar de wijze waarop verborgen potentieel in mens en organisatie ontsloten wordt.

In het streven naar resultaatverbetering stimuleren managers met vertrouwen in toenemende mate in de ontwikkeling van het individu. Deze trend werd door beide Nederlandse pioniers doorzien, net als de behoefte aan een groeiende kwaliteit aan de zijde van aanbieders. Hun samenwerking leidde daardoor tot bijzondere innovaties op het gebied van persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Innovaties als het collectief individueel leren en simultaan coaching. Hierdoor worden investeren in individuele ontwikkeling aantrekkelijk, de doorlooptijd korter en de rendementen hoger. Bovendien ontstaat een gemeenschappelijk doel en belang voor het individu en de organisatie.

Persoonlijk gedrag en resultaat

Wij van PK² Selfmanagement begeleiden mensen die betere resultaten wensen te behalen. Dat zijn vaak dertigers of veertigers die aanvankelijk op zoek zijn naar cursussen of vaardigheidstrainingen om hun werk beter te kunnen doen of mensen die om uiteenlopende redenen vastlopen in hun werk. Zij komen echter, meestal door tussenkomst van HR-professionals of ervaren lijnmanagers, tot de conclusie dat het eerder hun persoonlijke ontwikkeling is die een betere performance in de weg staat, dan dat er sprake is van gebrek aan kennis. Wie dit eenmaal ontdekt wil natuurlijk het beste. Niet slechts wat nieuwe inzichten, maar een regelrechte doorbraak.

Tijdens een ontwikkeltraject bij PK² Selfmanagement worden intrinsieke motivatie en verborgen talenten aangeboord. Er ontstaat innerlijke rust en zelfvertrouwen. De manier waarop de buitenwereld wordt beleefd verandert en er ontstaat helder zicht op de eigen communicatie en die van anderen. De doelgerichtheid bij uitdagende activiteiten leidt tot een volledig erin opgaan, intuïtief correct handelen, uitstekende prestaties en welzijnsbeleving.

Wie uitstekende resultaten wenst zal ontdekken dat er een ander gedrag nodig is en dat er met oude gewoonten gebroken mag worden. Dit vindt lang niet iedereen een aantrekkelijke gedachte, vandaar dat het aanleren van ander gedrag slechts tot beperkte resultaten leidt. De meeste mensen houden liever vast aan gedrag dat hen al eerder iets bracht. Het lijkt daardoor onlogisch andere wegen in te slaan, ook al werkt meer van hetzelfde niet meer. Om die reden leren wij geen ander gedrag aan. Bij ons is gedragsverandering het resultaat van persoonlijke groei. Het is het gevolg van vrije keuze. Daarom ervaren onze klanten onze begeleiding als een hele taart, in plaats van een krap gedoseerd puntje.

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Een verhaal waar wij in een vrijblijvend persoonlijk gesprek graag aandacht aan schenken. Daarna bepaalt u in uw eigen tempo of en wanneer u van start wilt gaan. Om in gesprek te komen volstaat één telefoontje of email.

coachen en trainen …

Onze persoonlijke manier van werken is ook uitermate geschikt voor het optimaliseren van organisatiegedrag.  Wij zetten onze wijze van coachen en trainen in voor het individu en werken zo gelijktijdig aan de optimalisatie van organisatiegedrag. Het zal duidelijk zijn dat voor een flinke impact in de organisatie zo’n vijf procent van de medewerkers een traject bij PK² Selfmanagement dient mee te maken, maar het is zeker ook zo dat iedere door ons gecoachte medewerker een positieve impact heeft op de organisatie. Hoe werkt dat?

Organisatiegedrag en resultaat

Voor het bevorderen van effectief gedrag verlaten de meeste organisaties zich op collectieve leerslagen. Ogenschijnlijk op waarden en inzichten gebaseerde regels, structuren en procedures lijken de maat te bepalen, maar dat de menselijke dynamiek werkelijk de maat aangeeft wordt onderschat of in zijn geheel niet erkend. Trainen van gewenst gedrag en het coachen van medewerkers binnen de gegeven structuur is, wanneer het echt beter moet, gewoon een vorm van doormodderen.

<kader>

“Coaches praten vaak over het waarborgen van het belang van de organisatie. Wat een onzin, wie zo denkt maakt zich mogelijk meer zorgen over zijn eigen portemonnee, dan die van zijn opdrachtgever. Het enige dat telt is een gelukkige medewerker. Ook voor de werkgever, want gelukkige mensen presteren beter.”

</kader>

… dat moet anders

Wij erkennen de kwaliteit van goed kunnen organiseren, structureren en managen, maar deze kwaliteit wordt een valkuil voor wie alles met structuur denkt op te kunnen lossen. Het idee klopt, dat alles groeit wat we aandacht geven. Wanneer we echter groei proberen te realiseren door patronen te intensiveren waar we al jaren in vastzitten, groeien alleen de druk, onrust en onzekerheid. Dat is vast niet wat bedoeld wordt met ‘veel betere resultaten’.

Doorbraken zijn dus niet slechts het gevolg van de dingen juist doen, maar ook nog eens van de juiste dingen doen. Ze zijn dus niet alleen het resultaat van structuur en procedures, maar vooral van intuïtie, gevoel en inlevingsvermogen. Zij zorgen voor nieuwe verbindingen en nieuwe mogelijkheden. Deze feminiene kwaliteiten worden op het doorgaans masculiene topniveau in organisaties niet of onvoldoende erkend. Dat is begrijpelijk, want daar vertoeven de mannen en vrouwen die voor de nodige grip juist op structuur en procedures aangewezen zijn. Dat neemt echter niet weg dat er meer is en dat de meeste mensen en organisaties ver beneden hun kunnen opereren. Er is dus een groot verborgen potentieel.Fig.

<kader>

“Natuurlijk is er op topniveau tegenwoordig ook erkenning voor vrouwen die resultaten boeken. Vrouwen krijgen immers opslag en maken promotie. Toch zijn het alleen de cijfers en niet waar deze vrouwen voor staan, wat erkenning krijgt. Diversiteit had anders allang tot doorbraken in resultaten geleid.”

</kader>

de onschatbare waarde…

Wie een mens of organisatie tot top performance wil brengen, ervaart vroeg of laat dat meer structuur meestal geen zoden aan de dijk zet of zelfs averechts werkt en dat er binnenin de mens een knop om zal moeten.  Het omzetten van die knop kan een mens alleen bij zichzelf.

Wie dit grote potentieel wil benutten mag beseffen dat geen enkele omgeving voor ieder individu altijd bekrachtigend kan zijn. Het is daarom van belang dat een mens zijn eigen talenten erkent, ervaart en gebruikt tijdens zijn interactie met de – gestructureerde - omgeving. Dit is in de eerste plaats waardevol voor het individu, maar tevens van onschatbare waarde voor de organisatie. Zo zijn medewerkers in staat verbindingen te maken en op ieder gewenst niveau effectief te communiceren. Wij helpen mens en organisatie dit verborgen potentieel te ontsluiten en daarom is onze aanpak zo waardevol voor u.