Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorieën over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

Denken, voelen en beslissingen

Geschreven door: 

Mijn vrouw, werkzaam op de Universiteit Leiden, attendeerde mij op de nieuwe uitdaging van Prof. Dr. Bernhard Hommel een verbinding te willen leggen tussen theorieën uit de cognitieve en klinische psychologie met betrekking tot het maken van keuzen.  Ik ben hierin bijzonder geïnteresseerd, omdat wij (PK²) al zeven jaar bijzondere resultaten boeken met onze manier van coachen. Niet iedereen in onze cultuur begrijpt onze werkwijze. Hommel's onderzoek zou daar wel eens een flinke verandering in kunnen brengen. Het zal u niet verbazen dat bij ons cognitieve en emotionele processen alle aandacht krijgen.

Wij merken dat verandering/groei van mensen pas een feit is wanneer de 'juiste emotie' het 'nieuwe denken' ondersteunt. Wij merken inderdaad dat mensen op weg naar hun doel kiezen voor die activiteiten die goed voelen. We merken echter ook dat die gevoelens niet altijd 'juiste gevoelens' zijn.

Om dit concept 'juiste gevoelens' voor onszelf begrijpbaar te maken hebben we in andere culturen dan de onze naar antwoorden gezocht.  Wij zijn uiteindelijk gaan werken met het volgende concept en dat levert goede resultaten op:

Het huwelijk van Gedachten en Emotie. 

Om het huwelijk van gedachten en emotie te kunnen begrijpen is het belangrijk aan te nemen dat er maar twee emoties bestaan. Liefde en een emotie die tegengesteld is aan liefde, die wij angst hebben genoemd. We hebben echter vele gevoelens. We maken dus onderscheid tussen emotie en gevoel.

Wanneer onze gedachten de emotie liefde ontmoeten, creëeren we gevoelens als blijdschap en vertrouwen en zijn we letterlijk in staat te creëren. Wanneer dezelfde gedachten de emotie angst ontmoeten, creëren we gevoelens van boosheid en bijvoorbeeld wantrouwen en vernietigen we letterlijk de verandering cq. creatie van het nieuwe.

Deze wijsheid, die in de Sanskriet tradities terug te vinden is, is in the 4e eeuw na Christus uit onze cultuur verdwenen. De brand in de grote bibliotheek van Alexandrië en het samenstellen van de canon van de Bijbel zijn belangrijke gebeurtenissen geweest waardoor wijsheid, die toen al heel oud was, in onze cultuur niet is doorgegeven en in andere culturen wel. De recent ontdekte Dode Zee rollen bevatten naar het schijnt deze informatie wel. 

"The thinking they identify with the three upper energy centres of our body. The Sanskrit traditions have a seven energy centre, a seven chakra system that they work with. They say the upper three are related to thought or logic processes. So when we think about something we picture it into our mind but we can only invite it into our lives when we breathe the power of emotion into that thought. The emotion comes from the lower three energy centres in our body. So when we breathe the power of emotion to our thought, we fill it with life when those two energies meet in the one centre of the model that is not accounted for, it's in our heart or what some sciencetist call, the seven layer liquid cristal in the centre of our chest, but let's just call it our heart. Our heart is creating electrical and magnetical waves that are influencing the world aroud us, based on what we think and the emotion that we breathe into those thoughts to create a feeling. Feeling, by definition in the Sanskrit tradition, is the union of thought and emotion."

Als we sec kiezen wat goed voelt - en dat doen we doorgaans - houden we geen rekening met het feit dat onze ratio 'corrupt' is. Op weg naar het doel dat we zeggen na te streven kiezen we voor die activiteiten die goed voelen, maar hebben niet door dat we daarmee wellicht een totaal ander doel dienen. Een voorbeeld:

Ik heb honderden rokers gevraagd waarom ze roken. Antwoorden op die vraag leverde de volgende representatieve uitomst op.  "Ik rook om even tot mezelf, tot rust te komen en om even helder na te denken" Wanneer de roker rust en een heldere geest tot doel heeft is de actie het opsteken van een sigaret, omdat dat goed voelt. Dat de hartslag van de roker dan naar 120 slagen per minuut gaat, hoezo rust en dat hij door die rook om z'n hoofd niet helder ziet, zal duidelijk zijn. De roker leeft overigens in de veronderstelling dat hetgeen goed voelt hem bij z'n doel brengt. Roken brengt hem echter het tegenovergestelde.

Gewoonte- of verslavingspatronen zijn ontstaan uit acties die ons ooit natuurlijk wat opleverden, anders waren we er nooit aan begonnen. Ooit voelde het goed en hadden we redenen om het te doen. Deze gewoontepatronen verhinderen echter later in ons leven dat we kiezen op basis van de 'juiste gevoelens'.  Neurowetenschappers onderbouwen dit met theorieën over neurotransmitters en een veranderende hoeveelheid receptor sites op onze cellen wanneer we onszelf continu bombarderen met een bepaalde cocktail van neurotransmitters. En dat is precies wat we doen met gewoonte- en verslavingspatronen. Het korte termijndoel wordt weliswaar gehaald, maar op de lange termijn komen we steeds verder van ons doel af te staan. We denken dat echter op te lossen met een ander patroon. Hebzucht.

Doordat wij liefdevol ons werk doen geven wij coachees de mogelijkheid ook de liefde te ervaren terwijl zij hun gedachten evalueren en nieuwe inzichten verwerven. Zij die zich openen doorzien zonder uitzondering de corruptie van hun brein. Dit brengt doorgaans het vliegwiel van persoonlijke groei en transformatie op gang.

Om het laatste stukje van deze tekst goed te kunnen plaatsen is het belangrijk het volgende vermoeden van Hommel te kennen.

Hommel en zijn collega’s hebben al wel een vermoeden hoe rationele en emotionele beslissingsprocessen op elkaar aansluiten. ‘Wij denken dat mensen tot doelgerichte acties besluiten via een tweestapsproces. Als je een bepaald doel hebt, moet je eerst weten welke acties het gewenste effect geven. Dat is een cognitief proces. Op basis van aangeleerde associaties tussen acties en hun gevolgen weet je uit welke acties je kunt kiezen als je een bepaald doel wilt bereiken. Maar om vervolgens een keuze te kunnen maken uit die acties, moet je gedreven worden door een bepaalde voorkeur. Dat is waar emoties om de hoek komen kijken. De ene handeling leidt tot een positief gevoel, de andere tot een negatief gevoel. Mensen kiezen de actie die eerder het meest positieve gevoel opriep.’

Vandaag was mijn doel meer bekendheid te geven aan onze geweldige werkwijze. Da's hard nodig, want de business is momenteel moeizaam. Ik had me voorgenomen om klanten te bellen, wat te schrijven op LinkedIn groepen en mijn email te lezen. Ik heb op weg naar mijn doel ervoor gekozen om iets te doen met de email die mijn vrouw mij stuurde over Hommel’s werk. Gewoon, omdat het goed voelt. Ik vraag me nu ik klaar ben echter wel af of ik zo wel die business genereer die ik zo hard nodig heb.

Ik sus mijn ratio met de gedachte dat het heus wel ergens goed voor is. Omdat ik weet hoe het voelt als mijn ratio de boel corrumpeert heb ik door wat ik doe. Met een glimlach op mijn gezicht neem ik afscheid, maar merk dat in mijn borst gemengde gevoelens golven, een teken dat ik niet weet of ik creeer of vernietig. Ik stel mezelf tevreden met de gedachte dat aan te kunnen. Dat voelt goed, ik druk op 'artikel publiceren.'

http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-agenda/onderzoek-naar-emotie-en-cogni...
 

Ps. Al 2500 jaar getuigen mensen over de effecten van meditatie. Gelukkig kunnen voormalige non-believers daar nu ook van genieten, want in 2006 intoduceerde de wetenschap haar 'trademark' Mindfulness dat op meditatie gebaseerd is. Vanaf dat moment worden Mundfulness trainingen dan ook overal aangeboden. Ik ben benieuwd waar Bernard Hommel mee gaat komen voor wat onze aanpak betreft. Onze klanten beschouwen al jaren hun ervaringen met ons als het beste bewijs dat onze benadering echt werkt. Zie ook referenties op de 'home page'.