Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorieën over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

Bommetje, een aanslag op je ego (ebook)

Met ‘Bommetje, een aanslag op uw ego’ maken de schrijvers u bewust dat uw gedrag bepalend is voor het resultaat dat u boekt. Dat uw gedrag, dat voor uzelf grotendeels onzichtbaar is, de wereld creëert waarin u leeft. Uw ‘routinegedrag’ voelt comfortabel voor de eigenaar, terwijl het verstorend kan werken op het behalen van het beoogde resultaat. Routinegedrag is boven dien een verslaving, uw ego ervaart het gedrag als vanzelfsprekend. De verslaving is zo sterk dat feedback op gedrag dikwijls leidt tot een rectificatie vanuit het ego. Dit ‘Bommetje’ voor onder uw ego is een prachtig hulpmiddel om uw routinegedrag te doorbreken en uw kwaliteiten in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn.

Of gratis hieronder als ebook te downloaden

Met ‘Bommetje, een aanslag op uw ego’ maken de schrijvers u bewust dat uw gedrag bepalend is voor het resultaat dat u boekt. Dat uw gedrag, dat voor uzelf grotendeels onzichtbaar is, de wereld creëert waarin u leeft. Uw ‘routinegedrag’ voelt comfortabel voor de eigenaar, terwijl het verstorend kan werken op het behalen van het beoogde resultaat. Routinegedrag is boven dien een verslaving, uw ego ervaart het gedrag als vanzelfsprekend. De verslaving is zo sterk dat feedback op gedrag dikwijls leidt tot een rectificatie vanuit het ego. Dit ‘Bommetje’ voor onder uw ego is een prachtig hulpmiddel om uw routinegedrag te doorbreken en uw kwaliteiten in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn.

Wil je doormodderen of doorbreken. Bommetje geeft je een holistische blik achter de schermen van ons corrupte bewustzijn en de wijze waarop wij zelf onbewust ons eigen gedrag en de organisatiecultuur cre?ren en in stand houden, ondanks het feit die te willen veranderen. Het wordt duidelijk dat ander gedrag niet maakbaar is, maar wel degelijk kan ontstaan. Dit boek geeft aan hoe en geeft bovendien een extra dimensie en een diepere betekenis aan het leven en vormt een solide basis voor het op natuurlijke wijze veranderen van eigen- en organisatiegedrag.

Bommetje is een doorlopende interventie voor ieder individu en alle beroepsgroepen. Zonder scrupules halen de schrijven geaccepteerde kaders onderuit, omdat die ons leren in de weg staan. Als je niet bang bent met jezelf geconfronteerd te worden en je leest om te leren en niet ter verkrijging van bevestiging voor hetgeen je reeds denkt te weten, dan is dit het boek bij uitstek.

document: